การพัฒนาระบบบัญชี มีประโยชน์อย่างไร

ระบบบัญชีถือเป็นระบบอันชาญฉลาดที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลด้านการเงิน เพื่อประโยชน์ในการติดตามฐานการเงินของนิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือภาครัฐ ซึ่งในทุกบริษัทนั้น ล้วนจะต้องมีนักบัญชี และระบบบัญชีของตนเองในการประกอบการ ขั้นแรกคือติดตามกำไรขาดทุน และสองคือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตฐานบัญชีระดับสากล
โดยระบบบัญชีนั้น เป็นการบันทึกที่มีความสำคัญในการประกอบธุกิจ การประสบความสำเร็จมากน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถทางบัญชีของบริษัท เป็นชุดข้อมูลพื้นฐานทีช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็น และตัดสินใจในการดำเนินงานได้อย่างรอบคอบ ดังนั้นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่บริษัทและหน่วยงานมีการเติบโต ขยับขยายอย่างต่อเนื่อง ทำให้เทคนิคการบัญชีต้องมีการพัฒนาตามกันไป โดยตั้งแต่อดีต จนปัจจุบันระบบพัฒนามีการพัฒนาและขัดเกลาอย่างต่อเนื่อง มีทั้งที่ประสบความสำเร็จ และล้มเหลว ส่วนที่เหลือรอดอยู่ทุกวันนี้คือตัวอย่างระบบที่ประสบความสำเร็จในอดีต
สิ่งที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันก็คือการนำวิทยาการทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาจัดการด้านข้อมูลตัวเลข คอมพิวเตอร์มีความสามารถการคำนวณตัวเลขล้านหลักเพียงไม่กี่วินาที หรือคำนวณเร็วกว่าสมองมนุษย์หลายร้อยเท่า ด้วยข้อได้เปรียบนี้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมันมาใช้เป็นตัวช่วยในการคำนวณงานในระบบบัญชี ซึ่งเดียวนี้ก็มีซอฟแวร์สำเร็จรูปวางจำหน่ายหลากหลายตัวที่เหมาะกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก แต่สำหรับผู้ประกอบการระดับภูมิภาคหรือประเทศนั้น อาจจเป็นตัวเลือกที่จะสร้างซอฟแวร์รบบบัญชีของตนเองขึ้น ด้วยเหตุผลหลัก ๆ อย่างเช่น ความปลอดภัย ความยืดหยุ่น ตรงต่อการใช้งานและแก้ไขปรับปรุงได้ง่าย
การพัฒนาจะช่วยให้สามารถกำจัดจุดอ่อนของระบบออกไป ทำให้ระบบบัญชีทำงานได้เร็วขึ้น โดยมี่ความผิดพลาดน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตามไม่มีระบบบัญชีไหนที่จะมีความสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็น หรือไม่มีซอฟแวร์บัญชีสำเร็จรูปไหนที่จะเหมาะแก่การดำเนินงานของบริษัทที่สมบูรณ์แบบ ระบบจะต้องถูกติดตั้งอย่างเหมาะสม ผ่านการวิเคราะห์ ติดตาม และแก้ไขตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะกับการดำเนินงานของผู้ประกอบการ
ถึงระบบจะมีความชาญฉลาดอย่างไร ก็ไร้ประโยชน์มือไม่ได้อยู่ในมือของนักบัญชีที่มีประสบการณ์ เพราะคอมพิวเตอร์ยังคงต้องใช้มนุษย์ในการป้อนข้อมูล ที่เป็นตัวแปรสำคัญในการคำนวณของระบบ ถือว่ามนุษย์ยังคงมีความสำคัญ และยังมีงานทำต่อไปอีกหลายสิบปี จนกว่าจะมีหุ่นยนต์หรืออะไรก็ตามที่ทำงานได้อัตโนมัติจะก้าวเข้ามาในฐานพนักงานที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเขี่ยให้พวกเขาออกไปจากบริษัท เพื่อทำงานแทน