รัฐพันธ์ เกียรติวงสา

ผมต้องการนำวิชานี้ไปช่วยธุรกิจของพ่อแม่ที่บ้านครับ