หลักสูตรบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยม

การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาคนให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อจบออกไปแล้วจะนำความรู้ที่มีเหล่านี้ไปพัฒนาอาชีพและองค์กร ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง และอีกหลักสูตรหนึ่งที่คนไทยนิยมเข้าศึกษากันมาช้านานเรียกได้ว่าเป็นคณะที่นิยมในระดับมหาวิทยาลัยนั่นก็คือ คณะบัญชีและการเงิน นั่นเอง เหตุผลก็คือเรียนคณะนี้แล้วสามารถหางานทำได้ง่ายขึ้นเพราะไม่ว่าองค์กรใดก็ต้องการเรื่องของบัญชีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น ทุกองค์กรไม่ว่าจะรัฐบาลหรือเอกชนก็ต้องการตำแหน่งนักบัญชีการเงินกันทั้งนั้น

ความสำคัญของการบรรจุหลักสูตรบัญชีและการเงินลงไปในคณะในมหาวิทยาลัยก็เนื่องจากว่าต้องการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนนักศึกษาอย่างแท้จริง ปลูกฝังความเป็นคนมีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ เพราะตัวเลขนั้นหากผิดแม้เพียงตัวเดียวก็จะพาให้ผิดทั้งกระบวนเลย ดังนั้นต้องมีการตรวจทานให้ดี นอกจากนั้นยังต้องปลูกฝังความมีจรรยาบรรณในอาชีพนักบัญชีและการเงินให้กับเหล่านักศึกษา เพราะอาชีพนี้จะอยู่กับตัวเงินตลอด เมื่อเห็นเงินความโลภเกิดไม่มีการหักห้ามใจ ไม่มีจรรยาบรรณก็จะเกิดปัญหาการทุจริตขึ้นมาภายหลัง เมื่อนักศึกษาได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบก็จะเป็นนักบัญชีที่ดี มีจรรยาบรรณ สามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวไกลได้ โดยคณะบัญชีและการเงินนี้มีการเรียนการสอนอยู่ในแทบทุกมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้ แต่มหาวิทยาลัยที่อันเป็นที่นิยมของทั้งเหล่านักเรียนนักศึกษาที่หวังจะเข้าไปเรียนที่นี่ให้ได้ และเป็นที่นิยมขององค์กรต่าง ๆ ที่จ้องจองตัวเข้ามาร่วมงานด้วย วันนี้ เรารวบรวมมหาวิทยาลัยอันเป็นที่นิยมของคณะที่เรียนเกี่ยวกับบัญชีและการเงินมาฝากค่ะ

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยจะแบ่งเป็น 5 ภาควิชาด้วยกัน อันได้แก่ การบัญชี การเงินและการธนาคาร พาณิชยศาสตร์ สถิติ และการตลาด มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ในทุกปีจากนักเรียนนักศึกษาที่สอบแข่งขันกัน

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต (เรียน 5 ปี เทียบเท่าปริญญาโท) ปริญญาโท และปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ส่วนปริญญาโทและเอกจะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท โดยที่นี่มีการร่วมเป็นพันธมิตรส่งนักศึกษาเข้าไปศึกษาดูงานและฝึกงานกับหน่วยงานใหญ่ ๆ เช่น เครือซีเมนต์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการทำงานมากขึ้น

เบื้องต้นนี้เป็นมหาวิทยาลัยอันเป็นที่นิยมของน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาที่เลือกสอบเข้าเป็นอันดับต้น ๆ ค่ะ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสถาบันใดก็ล้วนแต่มุ่งมั่นให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่เพื่อให้จบไปด้วยความมีศักยภาพที่สุด ดังนั้น ไม่ว่าจะเรียนที่ใดก็จงภูมิใจในสถาบันและขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนให้เต็มที่ คุณก็จะเป็นคนที่มีศักยภาพอย่างเต็มภาคภูมิแล้วค่ะ