อยากจะเรียนบัญชีควรเลือกไปเรียนที่ไหนดี

ไม่ว่ายุคสมัยจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปเท่าไหร่ นักบัญชี จัดเป็นหนึ่งในอาชีพซึ่งติดอันดับในเรื่องของความขาดแคลน อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดงานในอันดับต้น ซึ่งไม่แพ้อาชีพแพทย์หรือวิศวกรเลยทีเดียว เนื่องจากเรื่องของการจัดการการเงิน หรือการทำบัญชีนั้นเป็นหน้าที่สำคัญเป็นอย่างมากของสถาบันต่างๆ รวมทั้ง หน่วยงานทุกภาคส่วน เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นคนละเอียด ชอบคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ บัญชี คือวิชาที่เหมาะสมกับคุณ
เลือกเรียนบัญชีควรเรียนที่ไหนดี
“วิชาบัญชี” สามารถเลือกเรียนได้ทั้งสายอาชีพและสายสามัญ โดยแต่ล่ะสายก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นผู้เรียน ต้องรู้ตัวให้เร็วพร้อมวางแผนเส้นทางชีวิเสียตั้งแต่เนิ่นๆ การตัดสินใจต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงจะจบ ม.3 โดยเส้นทางเรียนวิชาบัญชี เลือกได้ 2 เส้นทาง คือ
เรียนสายสามัญ แล้วต้องไป Admission เพื่อเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัย
เส้นทางนี้ผู้เรียนต้องเริ่มจาก เรียนจบ ม.3 แล้วเลือกเรียนต่อ ม.4 สายวิทย์ – คณิต หรือ ศิลป์ – คำนวณ แล้วจึงค่อย Admission เข้ามหาวิทยาลัย ในคณะบัญชี การเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างกว้างกว่า อีกทั้งยังได้เจอสังคมที่กว้างกว่าอีกด้วย แถมได้เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งสายอาชีพไม่มีให้ อีกทั้งยังจะได้ใช้เวลา ในช่วงมัธยมปลาย 3 ปีตัดสิใจได้ด้วยว่าชอบบัญชีจริงไหม
เรียนสายอาชีพ แล้วไปเรียน ต่อ ปวส. หรือไป Admission เข้าเรียนมหาวิทยาลัย
เหมาะสำหรับผู้เรียน ที่รู้ความชอบของตัวเองเป็นอย่างดี พร้อมเลือกเส้นทางอาชีพไว้แล้วว่า ฉันจะเป็นนักบัญชีให้ได้ หลังจากจบ ม.ต้น ก็สามารถเลือกเรียนต่อในสายอาชีพสาขาบัญชี ได้ทันที โดยจุดเด่นของเส้นทางนี้ คือ การเรียนส่วนใหญ่จะเน้นความรู้ในการทำงานด้านนั้นๆ เลย พูดง่ายๆคือมีพื้นฐานทางด้านบัญชีแน่นหนา เมื่อจบ ปวส. ถ้าไม่อยากเรียนต่อก็สามารถทำงานได้ทันที มีการฝึกงาน ได้วุฒิ ค่าเทอมถูกมาก พร้อมต่อปริญญาตรีอีก 2 ปีกว่าๆ เท่ากับจะได้ทั้งหมด 3 วุฒิ ถ้าต้องการสอบราชการก็ สามารถเอาวุฒินี้ไปสอบได้เลย
• ผู้เรียนสามารถเรียนต่อ ปวส.บัญชี 2 ปี ต่อด้วยสอบเทียบโอนจาก ปวส. เข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเอาวุฒิปริญญาตรี เรียนอีก 2 ปี หรือจะไม่เรียนต่อป.ตรีก็ได้ เมื่อนับเวลาเรียนของ ปวช. กับ ปวส. แล้วเท่ากับจะได้เรียนบัญชีทั้งหมด 7 ปี
• เลือก Admission ต่อปริญญาตรี 4 ปี เหมือนคนที่จบ ม.6 ก็ได้
สาขาวิชาบัญชี ในมหาวิทยาลัย ที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุดในประเทศ ปี 59
• คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี – มหาวิทยาลัยบูรพา
• คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการตลาด – มหาวิทยาลัยขอนแก่น