แนะนำหลักสูตรของสาขาบัญชี

สาขาบัญชีในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาการและเติบโตอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องจากความต้องการในการพร้อมใช้งานและความพร้อมใช้งานของซอฟต์แวร์บัญชีของบริษัทใหญ่ทั่วโลก อาชีพอื่นนั้นอาจจะลดบทบาทไปมากในตลาดแรงงาน แต่ในด้านสาขาบัญชีกลับต้องบุคคลกรที่เก่งอย่างต่อเนื่อง ตามการเติบโตและขยายตัวของธรุกิจทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่มีนักลงทุนจีนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสำเร็จของบริษัทนั้น จะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากนักบัญชีที่เก่งกาจ
ในการเรียนการสอน หรือหลักสูตรในสาขาบัญชีทั่วไปของประเทศไทยนั้น ต้องเรียนตั้งแต่เรื่องการจัดการและบริหารเบื้องต้น ระเบียบข้อบังคับของสถาบันการเงิน และความรู้เกี่ยวกับการตลาด เป็นเนื้อหาหลัก ๆ ที่จะต้องเรียน การบัญชีนั้นเป็นเรื่องของตัวเลข ตรรกะ และสถิติ แน่นอนว่าเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่ก็ยังมีวิชาอื่น ๆ ที่ต้องให้ความสนใจไม่แพ้กัน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเตรียมพื้นฐานเพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในทุกสถาบัน หรือบริษัทต่าง ๆ
ความสำคัญของหลักสูตรสาขาบัญชีนั้น มุ่งสอนในเรื่องการนำแนวคิด หลักการ ระเบียบ เพื่อนำมาปฎิบัติ หรือใช้งานได้จริงในหน่วยงาน โดยจะมีหลูกสูตรที่สำคัญดังนี้ การเงินและการบัญชี, การลงทุนร่วม, การวิจัยทางสถิติ, การวิเคราะห์งบการเล่น, หลักการภาษี, การตลาดเศรษศาสตร์ เป็นต้น โดยทางมหาลัยชั้นนำ และทั่วไปล้วนแต่มีหลักสูตรบัญชีทั้งสิ้น ทำให้การศึกษาในสาขาบัญชีนั้นเข้าถึงได้ง่าย
อย่างเช่นการเรียนหลักสูตรบัญชีบัญฑิตในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University) ที่สอนด้วยโปรแกรมการสอนระดับสากลที่ใช้กันทั่วโลก ด้วยอุปกรณ์และสื่อทันสมัย รวมถึงนักศึกษาจะได้มีโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย หรือต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีผลงานของตนเองทุกคน นอกจากจะเป็นการเรียนเรื่องตัวเลขแล้ว สิ่งที่นักบัญชีต้องมีคือความรู้ทางด้านภาษา เพื่อใช้ในการทำงานร่วมกับบริษัทข้ามชาติ หรือสื่อสารทั่วไป ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่ควรมี และความสามารถทางด้านไอที สำหรับใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบบัญชี เป็นต้น
เมื่อจบสาขาบัญชีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเงิน บริษัท และโรงงาน โดยอาชีพพื้นฐานคือนักบัญชี มีหน้าที่ทำบัญชีให้กับนิติบุคคล หรือภาครัฐและเอกชน หรือที่ปรึกษาทางภาษีอากร ที่จะให้คำปรึกษาแก่บุคคล หรือบริษัทด้านภาษีอาการ และสามารถเติบโตได้เป็นถึงผู้บริหารระดับสูง ส่วนการทำงานในอาชีพด้านสารสนเทศก็เปิดโอกาสกว้างเช่นกัน อย่างที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ ที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาในด้านระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชีโดยเฉพาะ แถมเป็นตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนสูงมากตำแหน่งหนึ่งอีกด้วย