อยากจะเรียนบัญชีควรเลือกไปเรียนที่ไหนดี

ไม่ว่ายุคสมัยจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปเท่าไหร่ นักบัญชี จัดเป็นหนึ่งในอาชีพซึ่งติดอันดับในเรื่องของความขาดแคลน อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดงานในอันดับต้น ซึ่งไม่แพ้อาชีพแพทย์หรือวิศวกรเลยทีเดียว เนื่องจากเรื่องของการจัดการการเงิน หรือการทำบัญชีนั้นเป็นหน้าที่สำคัญเป็นอย่างมากของสถาบันต่างๆ รวมทั้ง หน่วยงานทุกภาคส่วน เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นคนละเอียด ชอบคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ บัญชี คือวิชาที่เหมาะสมกับคุณ เลือกเรียนบัญชีควรเรียนที่ไหนดี “วิชาบัญชี” สามารถเลือกเรียนได้ทั้งสายอาชีพและสายสามัญ โดยแต่ล่ะสายก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นผู้เรียน ต้องรู้ตัวให้เร็วพร้อมวางแผนเส้นทางชีวิเสียตั้งแต่เนิ่นๆ การตัดสินใจต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงจะจบ …

แนะนำหลักสูตรของสาขาบัญชี

สาขาบัญชีในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาการและเติบโตอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องจากความต้องการในการพร้อมใช้งานและความพร้อมใช้งานของซอฟต์แวร์บัญชีของบริษัทใหญ่ทั่วโลก อาชีพอื่นนั้นอาจจะลดบทบาทไปมากในตลาดแรงงาน แต่ในด้านสาขาบัญชีกลับต้องบุคคลกรที่เก่งอย่างต่อเนื่อง ตามการเติบโตและขยายตัวของธรุกิจทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่มีนักลงทุนจีนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสำเร็จของบริษัทนั้น จะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากนักบัญชีที่เก่งกาจ ในการเรียนการสอน หรือหลักสูตรในสาขาบัญชีทั่วไปของประเทศไทยนั้น ต้องเรียนตั้งแต่เรื่องการจัดการและบริหารเบื้องต้น ระเบียบข้อบังคับของสถาบันการเงิน และความรู้เกี่ยวกับการตลาด เป็นเนื้อหาหลัก ๆ ที่จะต้องเรียน การบัญชีนั้นเป็นเรื่องของตัวเลข ตรรกะ และสถิติ …

การพัฒนาระบบบัญชี มีประโยชน์อย่างไร

ระบบบัญชีถือเป็นระบบอันชาญฉลาดที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลด้านการเงิน เพื่อประโยชน์ในการติดตามฐานการเงินของนิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือภาครัฐ ซึ่งในทุกบริษัทนั้น ล้วนจะต้องมีนักบัญชี และระบบบัญชีของตนเองในการประกอบการ ขั้นแรกคือติดตามกำไรขาดทุน และสองคือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตฐานบัญชีระดับสากล โดยระบบบัญชีนั้น เป็นการบันทึกที่มีความสำคัญในการประกอบธุกิจ การประสบความสำเร็จมากน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถทางบัญชีของบริษัท เป็นชุดข้อมูลพื้นฐานทีช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็น และตัดสินใจในการดำเนินงานได้อย่างรอบคอบ ดังนั้นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่บริษัทและหน่วยงานมีการเติบโต …

เรียนสาขาการตลาดกับสาขาการบัญชีแตกต่างกันอย่างไร

การตลาดและการบัญชีนั้น หลายคนอาจจะแยกกันไม่ออกว่ามันแตกต่างกันอย่างไร แต่ในความเป็นจริงแล้วมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การที่เราจะแยกให้ออกว่าทำไมมันถึงต่าง ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าในแต่ละสาขานั้นมีเป้าหมาย และหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นอย่างไร เมื่อเรารู้แล้ว เราก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าทั้งสองนั้นไม่ได้มีความเหมือนกันเลย โดยเริ่มกันที่สาขาบัญชีกันก่อน คำถามแรก เราเรียนบัญชีกันทำไม แน่นอนว่าคนเรียนบัญชีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพื้นฐานคือนักบัญชีในบริษัท ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการเงินของนิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือภาครัฐ เพื่อทำให้รู้ได้ว่าบริษัทนั้นมีกำไร หรือขาดทุน โดยสาขานี้ก็สามารถต่อยอดทำงานในตำแหน่งที่สุดได้อีกไกล ในระดับผู้บริหาร แล้วการตลาดล่ะ …

เรียนบัญชีต่อ ป.โท ควรไปเรียนที่ไหนดี

การเรียนเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ มนุษย์เริ่มการเรียนรู้ครั้งแรกตั้งแต่ยุคหิน เรียนรู้ที่จะก่อกองไฟ เรียนที่จะใช้อาวุธในการป้องกันตัว ความรู้ของมนุษย์นั้นพัฒนาและสะสมมานานนับพันปี ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น และตั้งแต่เริ่มมีการจดบันทึกก็มีการพัฒนาด้านความรู้อย่างก้าวกระโดด ปัจจุบันเราใช้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ บริการ และอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าความรู้นั้นสำคัญแค่ไหน แต่เมื่อเรากลับมามองดูสถานการณ์ตลาดแรงงานบ้านเราแล้วนั้น การหยุดอยู่แค่ปริญญาตรี อาจจะหมายความถึงอนาคตที่ไม่มีทางก้าวหน้า เพราะคนเราจำเป็นต้องพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่ ๆ ที่ต้องการบุคลากรที่มี่ประสบการณ์และมีความรู้สูง การเรียนต่อในระดับปริญญาโท …

อยากเป็นนักบัญชีต้องเริ่มต้นยังไง

 สำหรับน้องๆนักเรียนที่มีความฝันว่าอยากเรียนสายบัญชีแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง วันนี้เรามีแนวทางดีๆ มาบอกเล่าเป็นความรู้กันค่ะ เพื่อที่น้องๆทั้งหลายจะได้กำหนดแนวทางและมุ่งไปสู่ฝันได้อย่างมีความสุข ความจริงแล้วสายการเรียนบัญชี น้องๆต้องวางแผนตั้งแต่จบ ม.3แล้วนะคะ เนื่องจากการเลือกเส้นทางที่จะเรียนต่อนั้นมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเรียนต่อ สายวิทย์- คณิต , ศิลป์- คำนวณ , ศิลป์-ภาษา หรือแม้แต่การเลือกเรียนสายพาณิชย์ อย่างปวช. สาย บัญชี …

เปิดรายได้ของอาชีพนักบัญชี

หลังจากประเทศสมาชิก  AEC ทั้ง 10 ประเทศได้ลงนามในข้อตกลง ร่วมบริการวิชาชีพบัญชีของ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ไปแล้ว จึงทำให้หน่วยงานวิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศ ได้ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติและขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายนักบัญชีได้อย่างฉับไวมากขึ้น เงินเดือนของนักบัญชีในประเทศไทย บัญชี เป็นสายงานซึ่งมีอัตราเงินเดือนสูงเป็นอันดับ 3 ในระดับหัวหน้างาน คือ มีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 49,664 …

ในองค์กรขนาดใหญ่นั้นนักทำบัญชีมีความสำคัญแค่ไหน

เอกสารอันมีความสำคัญทางด้านการเงิน เช่น  งบกำไร , ขาดทุน เป็นเครื่องมืออันใช้บ่งบอกถึงวิธีการค้าขายของธุรกิจสำหรับในช่วงเวลาหนึ่ง รวมทั้ง งบดุล ที่แสดงให้เห็นถึงโหมดการค้าขายของธุรกิจสำหรับช่วงเวลานั้น ถ้าหากปราศจากเอกสารเหล่านี้แล้ว ก็นับว่าเป็นการยากในการที่คุณจะวางแผนต่างในอนาคตๆของทางธุรกิจ รวมทั้งดำเนินธุรกิจได้อย่างราบลื่น กระบวนการทางด้านบัญชี มีทั้งการวัด , การสรุปผลในการดำเนินธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยม

การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาคนให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อจบออกไปแล้วจะนำความรู้ที่มีเหล่านี้ไปพัฒนาอาชีพและองค์กร ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง และอีกหลักสูตรหนึ่งที่คนไทยนิยมเข้าศึกษากัน

ความสำคัญของสถาบันการเงินที่หลายคนมองข้าม

  แม้ว่าเราจะรู้ดีในเวลาที่ต้องการเก็บเงินหรือต้องการติดต่อเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินต่างๆ เราก็ต้องไปสถานที่ที่ถูกเรียกว่าสถาบันการเงิน แต่จริงๆ แล้วหากมองให้ลึกลงไปกว่านั้นมีใครรู้บ้างหรือไม่ว่าความหมายที่แท้จริงของสถาบันการเงินคืออะไร และสถาบันการเงินที่ว่านี้มันมีความสำคัญอย่างไรบ้าง บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักถึงแก่นแท้ของคำว่าสถาบันการเงินว่าอันที่จริงแล้วมันจะเกี่ยวข้องแต่เฉพาะเรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวหรือไม่ และการเกี่ยวข้องกับเงินตรานี้พวกเขามีหน้าที่ในการทำอะไรกับเงินบ้าง คำนิยามของสถาบันการเงิน หากจะพูดถึงความหมายของสถาบันการเงินแล้วก็หมายถึง เป็นสถาบันประเภทหนึ่งซึ่งหน้าที่หลักจะเป็นการระดมเงินออม โดยจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ที่ออม ทำการปล่อยให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ที่มีความต้องการจะใช้เงินไม่ว่าจะเป็นการนำไปเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือการดำเนินการทางธุรกิจ และจะทำการคิดดอกเบี้ยจากผู้ที่กู้ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการออมหรือการกู้ก็เกิดมาจากการที่คนเราประกอบอาชีพและมีรายได้ เมื่อมีรายได้ก็สามารถที่จะนำรายได้นั้นๆ ไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการของตัวเอง หรืออาจจะเลือกเก็บออมเอาไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ ก็ได้ …