อยากจะเรียนบัญชีควรเลือกไปเรียนที่ไหนดี

ไม่ว่ายุคสมัยจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปเท่าไหร่ นักบัญชี จัดเป็นหนึ่งในอาชีพซึ่งติดอันดับในเรื่องของความขาดแคลน อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดงานในอันดับต้น ซึ่งไม่แพ้อาชีพแพทย์หรือวิศวกรเลยทีเดียว เนื่องจากเรื่องของการจัดการการเงิน หรือการทำบัญชีนั้นเป็นหน้าที่สำคัญเป็นอย่างมากของสถาบันต่างๆ รวมทั้ง หน่วยงานทุกภาคส่วน เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นคนละเอียด ชอบคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ บัญชี คือวิชาที่เหมาะสมกับคุณ เลือกเรียนบัญชีควรเรียนที่ไหนดี “วิชาบัญชี” สามารถเลือกเรียนได้ทั้งสายอาชีพและสายสามัญ โดยแต่ล่ะสายก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นผู้เรียน ต้องรู้ตัวให้เร็วพร้อมวางแผนเส้นทางชีวิเสียตั้งแต่เนิ่นๆ การตัดสินใจต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงจะจบ …

การพัฒนาระบบบัญชี มีประโยชน์อย่างไร

ระบบบัญชีถือเป็นระบบอันชาญฉลาดที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลด้านการเงิน เพื่อประโยชน์ในการติดตามฐานการเงินของนิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือภาครัฐ ซึ่งในทุกบริษัทนั้น ล้วนจะต้องมีนักบัญชี และระบบบัญชีของตนเองในการประกอบการ ขั้นแรกคือติดตามกำไรขาดทุน และสองคือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตฐานบัญชีระดับสากล โดยระบบบัญชีนั้น เป็นการบันทึกที่มีความสำคัญในการประกอบธุกิจ การประสบความสำเร็จมากน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถทางบัญชีของบริษัท เป็นชุดข้อมูลพื้นฐานทีช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็น และตัดสินใจในการดำเนินงานได้อย่างรอบคอบ ดังนั้นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่บริษัทและหน่วยงานมีการเติบโต …

แนะนำหลักสูตรของสาขาบัญชี

สาขาบัญชีในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาการและเติบโตอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องจากความต้องการในการพร้อมใช้งานและความพร้อมใช้งานของซอฟต์แวร์บัญชีของบริษัทใหญ่ทั่วโลก อาชีพอื่นนั้นอาจจะลดบทบาทไปมากในตลาดแรงงาน แต่ในด้านสาขาบัญชีกลับต้องบุคคลกรที่เก่งอย่างต่อเนื่อง ตามการเติบโตและขยายตัวของธรุกิจทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่มีนักลงทุนจีนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสำเร็จของบริษัทนั้น จะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากนักบัญชีที่เก่งกาจ ในการเรียนการสอน หรือหลักสูตรในสาขาบัญชีทั่วไปของประเทศไทยนั้น ต้องเรียนตั้งแต่เรื่องการจัดการและบริหารเบื้องต้น ระเบียบข้อบังคับของสถาบันการเงิน และความรู้เกี่ยวกับการตลาด เป็นเนื้อหาหลัก ๆ ที่จะต้องเรียน การบัญชีนั้นเป็นเรื่องของตัวเลข ตรรกะ และสถิติ …

อยากเป็นนักบัญชีต้องเริ่มต้นยังไง

 สำหรับน้องๆนักเรียนที่มีความฝันว่าอยากเรียนสายบัญชีแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง วันนี้เรามีแนวทางดีๆ มาบอกเล่าเป็นความรู้กันค่ะ เพื่อที่น้องๆทั้งหลายจะได้กำหนดแนวทางและมุ่งไปสู่ฝันได้อย่างมีความสุข ความจริงแล้วสายการเรียนบัญชี น้องๆต้องวางแผนตั้งแต่จบ ม.3แล้วนะคะ เนื่องจากการเลือกเส้นทางที่จะเรียนต่อนั้นมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเรียนต่อ สายวิทย์- คณิต , ศิลป์- คำนวณ , ศิลป์-ภาษา หรือแม้แต่การเลือกเรียนสายพาณิชย์ อย่างปวช. สาย บัญชี …

เปิดรายได้ของอาชีพนักบัญชี

หลังจากประเทศสมาชิก  AEC ทั้ง 10 ประเทศได้ลงนามในข้อตกลง ร่วมบริการวิชาชีพบัญชีของ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ไปแล้ว จึงทำให้หน่วยงานวิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศ ได้ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติและขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายนักบัญชีได้อย่างฉับไวมากขึ้น เงินเดือนของนักบัญชีในประเทศไทย บัญชี เป็นสายงานซึ่งมีอัตราเงินเดือนสูงเป็นอันดับ 3 ในระดับหัวหน้างาน คือ มีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 49,664 …

ในองค์กรขนาดใหญ่นั้นนักทำบัญชีมีความสำคัญแค่ไหน

เอกสารอันมีความสำคัญทางด้านการเงิน เช่น  งบกำไร , ขาดทุน เป็นเครื่องมืออันใช้บ่งบอกถึงวิธีการค้าขายของธุรกิจสำหรับในช่วงเวลาหนึ่ง รวมทั้ง งบดุล ที่แสดงให้เห็นถึงโหมดการค้าขายของธุรกิจสำหรับช่วงเวลานั้น ถ้าหากปราศจากเอกสารเหล่านี้แล้ว ก็นับว่าเป็นการยากในการที่คุณจะวางแผนต่างในอนาคตๆของทางธุรกิจ รวมทั้งดำเนินธุรกิจได้อย่างราบลื่น กระบวนการทางด้านบัญชี มีทั้งการวัด , การสรุปผลในการดำเนินธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยม

การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาคนให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อจบออกไปแล้วจะนำความรู้ที่มีเหล่านี้ไปพัฒนาอาชีพและองค์กร ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง และอีกหลักสูตรหนึ่งที่คนไทยนิยมเข้าศึกษากัน

ความสำคัญของสถาบันการเงินที่หลายคนมองข้าม

  แม้ว่าเราจะรู้ดีในเวลาที่ต้องการเก็บเงินหรือต้องการติดต่อเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินต่างๆ เราก็ต้องไปสถานที่ที่ถูกเรียกว่าสถาบันการเงิน แต่จริงๆ แล้วหากมองให้ลึกลงไปกว่านั้นมีใครรู้บ้างหรือไม่ว่าความหมายที่แท้จริงของสถาบันการเงินคืออะไร และสถาบันการเงินที่ว่านี้มันมีความสำคัญอย่างไรบ้าง บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักถึงแก่นแท้ของคำว่าสถาบันการเงินว่าอันที่จริงแล้วมันจะเกี่ยวข้องแต่เฉพาะเรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวหรือไม่ และการเกี่ยวข้องกับเงินตรานี้พวกเขามีหน้าที่ในการทำอะไรกับเงินบ้าง คำนิยามของสถาบันการเงิน หากจะพูดถึงความหมายของสถาบันการเงินแล้วก็หมายถึง เป็นสถาบันประเภทหนึ่งซึ่งหน้าที่หลักจะเป็นการระดมเงินออม โดยจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ที่ออม ทำการปล่อยให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ที่มีความต้องการจะใช้เงินไม่ว่าจะเป็นการนำไปเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือการดำเนินการทางธุรกิจ และจะทำการคิดดอกเบี้ยจากผู้ที่กู้ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการออมหรือการกู้ก็เกิดมาจากการที่คนเราประกอบอาชีพและมีรายได้ เมื่อมีรายได้ก็สามารถที่จะนำรายได้นั้นๆ ไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการของตัวเอง หรืออาจจะเลือกเก็บออมเอาไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ ก็ได้ …

ความสำคัญของหลักสูตรบัญชีและการเงินในมหาวิทยาลัย

  เรื่องของการศึกษานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่คนไทยทุกคนควรที่จะได้รับการศึกษาให้สูงที่สุดเท่าที่ตัวเองจะสามารถทำได้ ซึ่งหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาที่ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมของคนไทยมาอย่างช้านานนั่นก็คือการศึกษาในหลักสูตรบัญชีและการเงิน ซึ่งนี่ก็ต้องถือว่าเป็นหลักสูตรอันดับต้นๆ ของเมืองไทยหรืออาจจะของโลกด้วยซ้ำที่มีคนให้ความสนใจและเข้าศึกษากันเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยบัญชีและการเงินนั้นคืออาชีพหนึ่งที่เมื่อจบหลักสูตรนี้ไปแล้วจะทำให้หางานได้อย่างง่ายดาย คิดง่ายๆ ทุกองค์กรต้องมีนักบัญชีเท่านี้มันก็ไม่ต้องมีเหตุผลอื่นมาอ้างแล้ว ทว่าหากมองลงไปให้ลึกถึงความสำคัญในหลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับมหาวิทยาลัยจริงๆ นั้นมีหลายๆ เรื่องอีกมากมายที่ต้องการจะให้นักศึกษาได้รับรู้ ว่าแล้วก็ลองมาดูกันว่าความสำคัญของหลักสูตรบัญชีและการเงินในมหาวิทยาลัยนั้นมีอะไรกันบ้าง ต้องการสร้างแรงงานชั้นดีออกไปสู่สังคม – แน่นอนว่าการศึกษาในทุกหลักสูตรนั้นเน้นความสำคัญที่การผลิตบุคลากรชั้นดีเข้าไปสู่สังคมเพื่อให้สังคมนั้นได้มีคนที่มีคุณภาพในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ต่อไป ดังนั้นการเรียนหลักสูตรบัญชีและการเงินนั้นจะช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียว สร้างความรอบคอบและความละเอียดให้กับผู้ศึกษา – เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าการเรียนบัญชีนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมีความเก่งกาจเกี่ยวกับสูตรของตัวเลขเสมอไป …

จำเป็นหรือไม่ในการจ้างนักบัญชีมาทำบัญชีของบริษัท

        ซึ่งนักบัญชีนั้นเขาได้เรียนวิชาความรู้ทางด้านการทำงบประมาณต่างๆมาแล้ว และในการทำบัญชีของบริษัทนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แล้ว เพราะการที่เราได้มีบริษัทเป็นของต้นเองนั้น เราก็ต้องทำค่าใช้จ่ายผ่านในบริษัทและทำสต็อคสินค้าต่างๆของบริษัทอีกด้วย ซึ่งนักบัญชีนี้สามารถทำได้ทั้งสต็อคสินค้าและระบบบัญชีภาในบริษัทได้ เพราะการคำนวณตัวเลขและคิดค่าตัวเลขนั้นเป็นหน้าที่หลักของเขาเลย พนักงานบัญชีมีความจำเป็นหรือไม่         โดยนักบัญชีนั้นต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของการทำบัญชีขึ้น และเอกสารทางการเงินต่างๆที่นำมาทำบัญชีกับบริษัทของเขา และต้องรับรองความผิดพลาดของตนเองให้ได้ ซึ่งการทำบัญชีต่างๆนั้นคุณต้องตรวจสอบให้รอบคลอบก่อนเสมอ ว่าบัญชีที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้มาทำนั้น มีความถูกต้องรึเปล่าและได้ตรวจสอบอย่างละเอียดรึเปล่า เพราะถ้าเราไม่ตรวจสอบอย่างละเอียดขึ้นมานั้น ความผิดพลาดมันมักจะเกิดขึ้นได้ตลอด และด้วยเหตุในการคำนวณเลขจำนวนเยอะๆนั้น ก็สามารถเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะความประมาทในการไม่ตรวจสอบอย่างละเอียดของเรานั้นเอง ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีทำงานในสถานที่ทำงานต่างๆ …