เรียนสาขาการตลาดกับสาขาการบัญชีแตกต่างกันอย่างไร

การตลาดและการบัญชีนั้น หลายคนอาจจะแยกกันไม่ออกว่ามันแตกต่างกันอย่างไร แต่ในความเป็นจริงแล้วมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การที่เราจะแยกให้ออกว่าทำไมมันถึงต่าง ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าในแต่ละสาขานั้นมีเป้าหมาย และหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นอย่างไร เมื่อเรารู้แล้ว เราก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าทั้งสองนั้นไม่ได้มีความเหมือนกันเลย โดยเริ่มกันที่สาขาบัญชีกันก่อน คำถามแรก เราเรียนบัญชีกันทำไม แน่นอนว่าคนเรียนบัญชีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพื้นฐานคือนักบัญชีในบริษัท ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการเงินของนิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือภาครัฐ เพื่อทำให้รู้ได้ว่าบริษัทนั้นมีกำไร หรือขาดทุน โดยสาขานี้ก็สามารถต่อยอดทำงานในตำแหน่งที่สุดได้อีกไกล ในระดับผู้บริหาร แล้วการตลาดล่ะ …

เรียนบัญชีต่อ ป.โท ควรไปเรียนที่ไหนดี

การเรียนเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ มนุษย์เริ่มการเรียนรู้ครั้งแรกตั้งแต่ยุคหิน เรียนรู้ที่จะก่อกองไฟ เรียนที่จะใช้อาวุธในการป้องกันตัว ความรู้ของมนุษย์นั้นพัฒนาและสะสมมานานนับพันปี ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น และตั้งแต่เริ่มมีการจดบันทึกก็มีการพัฒนาด้านความรู้อย่างก้าวกระโดด ปัจจุบันเราใช้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ บริการ และอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าความรู้นั้นสำคัญแค่ไหน แต่เมื่อเรากลับมามองดูสถานการณ์ตลาดแรงงานบ้านเราแล้วนั้น การหยุดอยู่แค่ปริญญาตรี อาจจะหมายความถึงอนาคตที่ไม่มีทางก้าวหน้า เพราะคนเราจำเป็นต้องพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่ ๆ ที่ต้องการบุคลากรที่มี่ประสบการณ์และมีความรู้สูง การเรียนต่อในระดับปริญญาโท …

ตำแหน่งพนักงานบัญชีมีความหมายกับบริษัทอย่างไร

        ซึ่งตามบริษัททั่วไปจะต้องมีพนักงานบัญชีอยู่ทุกบริษัท เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ทำค่าใช่จ่ายต่างๆภายในบริษัทนั้นเอง โดยจัดการรายรับรายจ่ายให้กับบริษัทไม่ว่าจะเป็นการทำเงินเดือนของพนักงาน และบัญชีรายรับของบริษัท เพื่อดูยอดขายต่างๆของสินค้า และยังเป็นหน้าที่สำคัญกับบริษัทอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีพนักงานบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัทก็จะไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นมา และเราก็จะไม่สามรถทราบรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนได้นั้นเอง เพราะการทำรายรับรายจ่ายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อบริษัทอย่างมาก เพราะได้บริษัทได้กำไรเราก็จะสามารถรู้ได้ว่ากำไรมาจากสินค้าตัวไหน และสามารถกระตุ้นยอดขายต่างๆขึ้นไปได้อย่างสบายใจอีกด้วย โดยไม่ต้องมานั่งกังวลกับการที่เราต้องขาดทุน หรือถ้าไม่มีบัญชีรายรับนั้นเราก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่ากำไรมาจากสินค้าตัวไหนนั้นเอง งานบัญชีกับบริษัทสำคัญอย่างไร         โดยตามบริษัททั่วไปก็จะมีพนักงานบัญชีอยู่ทุกบริษัท เพื่อให้มาทำงบประมานต่างๆภายในบริษัท เพราะเราจะได้รู้วารายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนนั้นมากแค่ไหน และเราขาดทุนกับสินค้าตัวไหนมากที่สุด …

การเป็นนักบัญชีต้องเริ่มต้นจากอะไร

        งานของนักบัญชีจะเป็นงานเกี่ยวกับ การให้บริการทางบัญชีและการรับทำบัญชีตามสำนักงาน ซึ่งการบันทึกรายการและจัดเก็บข้อมูลรวบรวมลงในบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ทำ เพราะการทำงานบัญชีนั้นจะต้องทำการบันทึกข้อมูลและรายการสินค้าต่างๆ ลงในสมุดบันทึกรายการนั้นเอาไว้ และยังต้องตรวจสอบเอกสารเรื่องเงินทองให้รอบครอบเสมออีกด้วย เพราะเราต้องตรวจสอบรายการให้ครบถ้วนอีกด้วยในการทำบัญชีนั้น เพราะถ้าเราตรวจสอบความถูกต้องอยู่ตลอดทำจนเป็นนิสัยแล้ว คุณก็จะเป็นนักบัญชีที่ดีคนหนึ่งเลย เพราะคุณสามารถทำงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดกันนั้นเอง ต้องทำอย่างไรถึงจะได้เป็นนักบัญชี         โดยการที่จะเป็นนักบัญชีนั้นเราต้องมีคุณสมบัติตามที่นักบัญชีมีกัน และยังต้องมีความรู้ที่เต็มเปี่ยมสำหรับการเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพนั้น และด้วยการทำงานอย่างถูกต้องและรวดเร็วนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากของนักบัญชี เพราะเส้นทางการเป็นนักบัญชีเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเราต้องมีความอดทนในการเรียนรู้สิ่งต่างๆของการทำบัญชี และต้องหาประสบการณ์ให้กับตัวเองอยู่บ่อยๆอีกด้วย เพราะการเป็นนักบัญชีที่ดีและมีคุณภาพนั้น …

อาชีพนักบัญชีในอดีตกับปัจจุบัน

        โดยนักบัญชีในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีแพร่หลายจนถึงสมัยนี้ เพราะในสมัยก่อนคนยังไม่ค่อยสนใจเรียนทางด้านบัญชีกัน เลยทำให้ในสมัยก่อนมีนักบัญชีไม่เยอะเท่ากับสมัยนี้ ซึ่งในสมัยก่อนผู้คนยังไม่ค่อยมารายได้หลักกันสักเท่าไหร่ จะมีแต่รายได้จากการเก็บของไปขายตามตลาดต่างๆ และไม่ไม่ได้มีความรู้มากท่ากับในสมัยนี้ ซึ่งการเป็นนักบัญชีในสมัยก่อนจึงยังไม่ค่อยมีมากสักเท่าไหร่นัก นักบัญชีในสมัยก่อนกับปัจจุบันต่างกันอย่างไร         ในสมัยก่อนนักบัญชียังไม่ค่อยมีความรู้มากเท่าไหร่นัก ถ้านำมาเทียบกับสมัยนี้เพราะการเรียนรู้ในสมัยนี้ ได้มีการเรียนแบบเต็มหลักสูตรและเทคโนโลยี ในการทำบัญชีก็ครบถ้วนขึ้น เพราะในสมัยนี้อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำบัญชี ได้มีอย่างแพร่หลายแล้วซึ่งสามารถนำมาทำบัญชีได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย โดยการทำบัญชีนั้นจะต้องอาศัยการพัฒนาบัญชีของเราอยู่ตลอด เพราะการทำบัญชีเราต้องอาศัยความถูกต้องและความรวดเร็วเป็นหลัก ซึ่งการที่จะรับงานบัญชีต่างๆนั้น เราต้องดูตัวเองด้วยว่าไหวกี่งานอย่ารับงานที่เกินตัว …